Добре дошли

“Оги Импекс” ООД е регистрирана през 1995 г. по фирмено дело №3084/1995 г. на Пловдивски окръжен съд, том 7, стр.158, партида №78, регистър 1. Седалището и адреса на управление на фирмата е:
    бул. България №162
    Пловдив, 4000
    България

         От създаването на фирмата до 2001 г. тя се занимава главно с импорт и експорт. От 2001 г. до настоящия момент основната дейност на дружеството е производство на селскостопанска продукция, а именно – ориз.

         “Оги Импекс” ООД разполага със собствена селскостопанска техника за отглеждане на арендованата земя.